Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
terug naar overzicht
Ziekenhuis

We bieden een IT omgeving die aansluit op de wensen en behoeften van onze medewerkers

Specificaties
TIJDSPAD
diensten
Volledig Managed Services incl. upgrades
platform
CAMCUBE: PaaS Single Tenant, VMware gebaseerd
kerngetallen
4.600 medewerkers, 3.300 werkplekken
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in ’s-Hertogenbosch werkt vanuit de visie: jij verdient de zorg die bij je past, dichtbij en op jouw manier geboden. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in ’s-Hertogenbosch werkt vanuit de visie: jij verdient de zorg die bij je past, dichtbij en op jouw manier geboden. Medewerkers bepalen samen met patiënten wat men van wie nodig heeft. Het JBZ zet al haar medische expertise in om in samenspraak met familie, vrienden, huisartsen, de gemeente en thuiszorg patiënten het leven te laten leiden zoals zij dat zelf willen.

Grootschalige verandering

Ruim 15 jaar geleden startte de samenwerking tussen CAM IT Solutions en het JBZ. Vanuit een grootschalige opstelling, gebaseerd op de laatste stand van technologie, werden wij gevraagd om mee te denken en werken om de gewenste IT omslag succesvol uit te voeren.

“Men koos voor een flinke verandering. Ik vergelijk het wel eens met de Ferrari onder IT oplossingen. Op papier leken alle functionaliteiten zeer positief, in de praktijk moest het nog bewezen worden. Vanuit de overtuiging dat we dit gezamenlijk tot een succes konden maken, zijn we van start gegaan en is een intensieve samenwerking ontstaan. Van te voren was door JBZ nog niet ieder detail uitgedacht. Er lag voor ons dus nog een half blanco vel, wat wij naar eigen inzicht mochten inkleuren.”

Stefan Raben, Solution Architect bij CAM

Gaandeweg hebben we ons door de jaren heen met name gericht op life cycle management. Technieken die werden gebruikt moesten continu up to date zijn en verschillende software versies dienden ondersteund te worden. Ook vroeg het JBZ ons om ondersteuning aan de datacenter kant. Fysieke servers werden overgezet naar een virtuele oplossing en opgenomen in onze beheercontracten.

Kostenbesparend denken

De destijds gerealiseerde IT oplossing volstond jarenlang voor alle medewerkers. Er werd echter niet stilgestaan bij de hoge(re) IT kosten voor hen die slechts een gedeelte van de oplossing gebruikten. Door individuele behoeften te onderzoeken werd langzamerhand steeds duidelijker welke IT producten het beste bij de verschillende rollen binnen JBZ passen. De hierdoor ontstane op VMware gebaseerde suite gaf inzicht in de benodigde licenties, waardoor het IT budget inmiddels veel efficiënter wordt benut. Ook werd het hierdoor mogelijk om bepaalde standaarden te automatiseren. Iedere werkplek is door ons onder de loep genomen om te beoordelen welke processen geautomatiseerd kunnen worden, zodat bijvoorbeeld de overgang van een oud(er) naar nieuw device zo soepel mogelijk verloopt.

Overzicht in complexiteit

Het oorspronkelijk geïmplementeerde IT concept heeft zich in de loop der jaren bewezen en bleek een stabiele basis. Tegelijkertijd veranderde de one size fits all gedachte naar een steeds breder IT landschap, bestaande uit individuele producten die samen tot één geheel werden gevormd. Daar tegenover staat echter dat de functionele behoeften van medewerkers steeds complexer zijn geworden. Waar 15 jaar geleden enkel desktops werden gehanteerd, maakt het JBZ inmiddels veelvuldig gebruik van smartphones en tablets.

Door de inzet van use cases hebben we de eerder 600 verschillende werkplekken kunnen terugbrengen tot een menukaart van zes à zeven hoofdvarianten. Een grote winst aan de IT beheerderskant! Tegelijkertijd vragen de meer web gebaseerde en mobiele use cases om een verscheidenheid van apparaten (waaronder smartphones en tablets), die tevens beheerd moeten worden. Gelukkig geeft de vermindering in diversiteit van werkplekken overzicht en kunnen zo beveiligingslekken worden voorkomen.

“Voor iedere functionaliteit is bewust gekeken naar het beste product in de markt. Men koos ervoor om de lappendeken van producten die door de jaren heen aan elkaar is geregen te vormen tot één nieuw, functioneel geheel. Daarbij wordt er door ons én JBZ altijd gekeken naar: wat speelt er in de markt, wat zijn de wensen binnen het ziekenhuis en hoe kunnen we dit samen realiseren?”

Michel Sagius, Business Development Manager bij CAM

IT als optimale ondersteuning

De intensieve samenwerking met en flexibiliteit van CAM lieten JBZ in 2020 besluiten om een hernieuwd en aangepast IT concept te lanceren. Opnieuw een avontuur waarbij gezocht werd naar maximale technologische mogelijkheden en innovaties, zodat bereikt kon worden wat het IT team van JBZ voor ogen had.

“Om onze virtuele werkplekomgeving flexibeler, eenvoudiger, device-onafhankelijk en betrouwbaarder te maken, stappen we over van Citrix naar VMware en van Windows 7 naar Windows 10 met de nieuwste Office variant. We hanteren automatisch licentiebeheer, brengen mobility naar een hoger niveau en voorzien alle endpoints (devices) van dezelfde look en feel. CAM ondersteunt ons als geen ander om de functionele specificaties van alle ongeveer 40 afdelingen te borgen. Nu videoconsulting steeds belangrijker wordt en artsen moeten kunnen vertrouwen op de digitale weergave van scans of röntgenfoto’s, is het aan ons om een IT omgeving te bieden die aansluit op de wensen en behoeften van onze medewerkers. Tegelijkertijd moet IT goed presteren, flexibel zijn en continue ondersteuning bieden, zodat onze medewerkers kunnen focussen op de zorgvraag die op dát moment aan hen gesteld wordt.”

Ronald Sam, Technisch ICT adviseur bij Jeroen Bosch Ziekenhuis
Meer weten over dit succesverhaal?
Neem gerust contact op met Han Hagedoorn.
Of stuur een algemeen bericht

Onze andere klant cases


Laatste whitepaper
Windows 10 Enigma
bekijk alle whitepapers
Laatste blog
Uw Applicaties Optimaal Beheren: Onze Expertise, Uw Voordeel
bekijk alle blogs
bekijk vacatures