Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.

Privacy Statement

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft CAM IT Solutions B.V. (CAM) de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens door CAM verzameld worden.In dit privacy statement staat beschreven op welke wijze CAM om gaat met persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt.

Persoonsgegevens kenbaar gemaakt via onze website
Via onze website kunt u informatie aanvragen, waarvoor we u vragen contactgegevens achter te
laten. Hierbij kunt u denken aan het verzoek om gebeld te worden, of aan de mogelijkheid bij CAM
te willen solliciteren of bijvoorbeeld om een klacht in te dienen.
Hierbij vragen we enkel om specifieke gegevens die benodigd zijn om op uw vraag en of verzoek in
te gaan. De aangeleverde gegevens (naam, organisatie, e-mailadres en telefoonnummer) worden
in ons klantensysteem vastgelegd. Door het invullen van de formulieren geeft u toestemming om deze gegevens eenmalig op te slaan met bovenstaand doel.

Persoonsgegevens anders kenbaar gemaakt dan via onze website
Door CAM kunt u uitgenodigd worden, of u schrijft uzelf in om deel te nemen aan een door CAM
georganiseerd event. De hierbij verkregen persoonsgegevens (naam, geslacht, organisatie,
functie, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres) worden eveneens in ons klantensysteem
vastgelegd. Door deze gegevens te verstrekken geeft u toestemming deze eenmalig op te slaan met als doel met u in contact te kunnen treden.

Bewaartermijnen
De verkregen persoonsgegevens worden ten behoeve waar deze voor dienen en zoals deze
beschreven staan in deze privacy statement niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.

Beveiliging
CAM is vanuit informatiebeveiliging gecertificeerd voor de ISO 27001 (informatiebeveiliging als ook
voor de NEN7510 (informatiebeveiliging specifiek voor de zorg). Daarnaast zijn technische
maatregelen getroffen die zorg dragen dat uw persoonsgegevens zo adequaat als mogelijk
beveiligd zijn

Rechten
U heeft ten alle tijden het recht om informatie te vragen rondom de over u verzamelde gegevens,
net zoals u ons kunt verzoeken deze informatie aan te passen of te verwijderen. Bij eventuele
klachten over de wijze waarop CAM met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u zich melden bij de
toezichthouder in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen van dit privacy statement
Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen
aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt

Contactgegevens
CAM IT Solutions B.V.
Stationsstraat 115
3811 MH Amersfoort

Laatste whitepaper
Windows 10 Enigma
bekijk alle whitepapers
Laatste blog
Uw Applicaties Optimaal Beheren: Onze Expertise, Uw Voordeel
bekijk alle blogs
bekijk vacatures