Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.

Visie van CAM

Zodra men de kwaliteit en effectiviteit van processen binnen een organisatie wil verbeteren, blijkt al snel dat ICT een onmisbaar middel is om dit te bereiken. Om een maximaal resultaat te bereiken is er focus nodig op het optimaal faciliteren van applicaties en de informatie aan de medewerkers.
Het ontwerpen, bouwen, onderhouden en ontwikkelen van een gedegen en flexibele technische infrastructuur is geen kerntaak, maar wel een essentiële randvoorwaarde.

ICT als dienst

Bij CAM zien we ICT als een facilitaire voorziening, waarin het aanbod van de functionaliteit en de kwaliteit aan de gebruiker centraal staat. Het aanbod moet doorlopend afgestemd zijn op de dynamische vraag en kan alleen worden bepaald door op meerdere niveaus structureel aandacht te geven aan de belevingswereld en de werkprocessen van de medewerkers.

Wanneer is een facilitaire dienst volgens ons dan succesvol? Als alle relevante impliciete en expliciete functionele eisen, samen met de daaraan verbonden kwaliteitscriteria eenduidig zijn afgesproken met stakeholders binnen de organisatie. Vanuit die robuuste basis kiest u strategisch voor volledig behoud van regie en controle over het faciliteren van ICT aan uw gebruikers, terwijl u op tactische overwegingen geschikte technische partners selecteert. En met CAM als kandidaat-partner, heeft u een veilige transitie naar een bewezen Cloud Platform, op basis van een Co-Sourcing beheermodel.

Cloud ecosysteem

Voor ons is het ideale Cloud Platform een ecosysteem. In dit ecosysteem heeft u uw eigen virtuele privé ICT-infrastructuur op basis van schaalbare standaard bouwstenen (Private Cloud). Deze verzorgt via de “voordeur” eenvoudig en veilig de ontsluiting van applicaties en informatie aan gebruikers. Ook kan er op een gemakkelijke manier met integrale koppelingen via de ‘achterdeur’ naar Cloud Applicaties en andere Clouddiensten geswitched worden, op elke locatie, op elk tijdstip, via elke apparatuur. Kiest u voor ons platform? Dan kan dat via een eenmalige investering of jaarlijkse exploitatie. Ook het huren van het platform met een maandelijkse betaling (op basis van de afgenomen capaciteit) is mogelijk.

Binnen het Cloud Platform is er een duidelijke relatie tussen de functionele vraag, het aanbod en het gebruik van de capaciteiten. Hierdoor is het mogelijk de techniek en functionaliteit van elkaar te scheiden waardoor het beheer van het platform vereenvoudigt. Het blijven op deze manier functionele beheerprocedures, statusoverzichten en een overzichtelijke stroom aan managementinformatie.

Binnen onze visie wordt het technische beheer (support, instandhouding, wijzigingen en ontwikkeling) van het Cloud Platform gericht en effectief uitbesteed. Dit gebeurt binnen een Co-sourcing model wat gebaseerd is op een efficiënte samenwerking met uw eigen functionele beheerders.

Co-sourcing

Co-sourcing is gebaseerd op een heldere scheiding tussen functioneel en technisch beheer. Wij zien Co-sourcing als het ideale model voor uitbesteding van beheer. In dit model krijgen beheerders via dashboards, de workflows en reports de volledige controle over de verschillende niveaus van het Cloud Platform. Op deze manier kan de beheerder zijn kostbare tijd richten op een optimaal aanbod van applicaties en de informatie aan gebruikers. Ook de benodigde interactie met stakeholders en leveranciers wordt hierin aangeboden.

Om een effectieve samenwerking te realiseren worden beheerders gekoppeld aan vaste CAM-engineers in een 1:1 team. Deze kunnen altijd helpen met onderstaande punten:

  • Het oplossen van technische vragen en problemen (24×7 support)
  • Het doorlopend optimaliseren van de bouwstenen (maintenance)
  • Het gecontroleerd doorvoeren van technische wijzigingen (change management)
  • Het ontwikkelen en innoveren van de architectuur (platform management)

Door de combinatie van partnerschap in de ICT-infrastructuur techniek en het daaraan verbonden technische beheer ontstaat een goed snijvlak. U behoudt de regie en controle, terwijl CAM alle zorgen over de complexiteit van techniek, zowel voor de ICT-infrastructuur als het beheer daarvan, uit handen neemt.

Meer weten over de visie van CAM?
Neem gerust contact op met Nico Molenbeek. Hij vertelt je er graag meer over.
Of stuur een algemeen bericht
Laatste whitepaper
Windows 10 Enigma
bekijk alle whitepapers
Laatste blog
Uw Applicaties Optimaal Beheren: Onze Expertise, Uw Voordeel
bekijk alle blogs
bekijk vacatures