Whitepapers

De zorgwerkplek van de toekomst – 2019/2020

Ronde Tafel voor IT-beslissers in de zorg

De aard van de werkplek in de zorg verandert de komende twee jaar. Flexibiliteit is belangrijk, evenals de beschikbaarheid van apps anytime, any place, any device.

Binnen een zorginstelling kun je niet of nauwelijks spreken van dé werkplek. De vele domeinen en disciplines creëren wat dat aangaat een divers landschap aan wensen en vereisten. Toch kunnen we zien hoe de aard van de werkplek in de zorg de komende twee jaar zal veranderen.

Lees hier de gehele whitepaper. 

 

Van oud metaal naar een nieuw verhaal

Afscheid van het klassieke datacenter

Het belang van up-to-date applicaties en van data in een moderne professionele omgeving zoals een ziekenhuis kan nauwelijks genoeg worden benadrukt. Kwaliteit, bereikbaarheid, beschikbaarheid, functionaliteit, tijdigheid en veiligheid zijn slechts enkele van de vereisten waar data en applicaties aan moeten voldoen.

In deze white paper zetten wij uiteen wat deze transitie inhoudt en hoe de veranderingen zich verhouden tot dat geheel aan ICT. 

Lees hier de gehele whitepaper. 

 

Wat is een logische weg naar de cloud?

Ronde tafel voor IT-beslissers in de zorg

Zorgorganisaties kennen zo langzamerhand wel de voordelen en winstpunten van IT in de cloud. De vraag is dus niet meer zozeer ‘Moet ik naar de cloud?’ Het antwoord op die vraag is inmiddels een overtuigend ‘Ja’. Minder helderheid bestaat er over het antwoord op de vragen ‘Kunt u mij de weg naar de cloud vertellen, meneer?’ en ‘Hoe kom ik daar?’.

Het startpunt van de kennissessies was een enquête onder de doelgroep. We delen de belangrijkste resultaten en inzichten uit de enquête en de kennissessies graag met u. 

Lees hier de gehele whitepaper. 

 

De werkplek in de zorg

“Het gaat niet meer om het device, maar om de applicatie”

Binnen een ziekenhuis kun je niet of nauwelijks spreken van dé werkplek. De vele domeinen en disciplines creëren wat dat aangaat een divers landschap aan wensen en vereisten. Toch kunnen we zien hoe de aard van de werkplek in de zorg de komende twee jaar zal veranderen. Op welke devices wordt er gewerkt? Zijn alle applicaties ‘anytime, anyplace’ op ieder device beschikbaar? Deze whitepaper onderzoekt deze en andere vragen over de werkplek in de zorg.

In deze whitepaper vindt u meer over de veranderingen van de werkplek in de zorg.
Lees hier de gehele whitepaper. 

 

Kunt u mij de weg naar de cloud vertellen, meneer?

Een marsroute over vijf sporen

Zorgorganisaties kennen zo langzamerhand wel de voordelen en winstpunten
van IT uit de cloud. De vraag is dus niet meer zozeer ‘Moet ik naar de cloud?’
Het antwoord op die vraag is inmiddels een overtuigend ‘Ja’. Minder helderheid
bestaat er over het antwoord op de vraag ‘Kunt u mij de weg naar de cloud
vertellen. meneer?’ ‘Hoe kom ik daar?’

In deze white paper zetten wij de weg naar de cloud uiteen. Een marsroute over vijf sporen leest u hier verder. 

 

 

Onderschat de rol van infrastructuur niet 

Voldoen aan de GDPR

In het kader van GDPR kijken organisaties voornamelijk naar hun data en de applicaties. Toch speelt de infrastructuur ook een belangrijke rol in het compliant worden aan de nieuwe richtlijnen omtrent databeveiliging. Infrastructuurexpert Cam IT Solutions zet de verschillende aandachtspunten op een rij.

In deze whitepaper vindt u meer over de rol van infrastructuur. Lees hier de gehele whitepaper. 

 

Geïnspireerd en benieuwd wat
CAM voor u kan betekenen?

Neem contact op

knp_cam