Visie op Zorg

De “zachte organische” zorg en de “harde mechanische” ICT staan in de basis ver uit elkaar. En dit terwijl de zorgorganisaties in de afgelopen jaren door zaken als digitalisering, elektronische dossiers, informatie systemen, flexibel mobiel werken, transmurale ketens en domotica juist in een sterk toenemende mate afhankelijk zijn geworden van (complexe) ICT.

Onze “ICT als een facilitaire dienst” visie is hiermee voor de zorgsector geen doorkijk naar de toekomst, maar een actuele noodzakelijkheid om de kwaliteit van ICT diensten de komende jaren te kunnen waarborgen met beperkte budgetten en met beperkte eigen ICT kennis.

Beschikbaarheid & Zorg

De zorgsector is aan het kantelen. Niet de zorgverlener, maar de afnemer (patiënt) staat centraal. De implicaties hiervan zijn merkbaar voor zorginstellingen, zowel in de onmisbare inzet van ICT systemen binnen het zorg proces zelf als in de toename van integraties en koppelingen tussen ICT systemen, zowel binnen als buiten de muren van de eigen organisatie.

Deze sterke vervlechting van ICT met de dagelijkse zorgverlening maakt de 24×7 beschikbaarheid van ICT systemen een prioriteit. Met enkele tonnen aan omzet per dag is het ook niet alleen een kwestie van goede patiëntenzorg, maar ook van gezonde bedrijfsvoering.

 

Beveiliging & Zorg

De zorgsector kent een enorme vlucht in het digitaliseren van medische gegevens, waardoor bescherming van patiënt privacy een enorm aandachtpunt is. Het opstellen van een correct informatiebeleid (NEN7510) en het implementeren van de daaraan verbonden gedragscodes en protocollen heeft een sterk raakvlak met de ICT systemen.

Hoewel de basis van een goed informatiebeleid nog altijd ligt bij de menselijke kant, kunnen ICT beveiligingsmaatregelen structureel helpen in het voorkomen en opsporen van bewuste pogingen voor ongeautoriseerde toegang tot patiënt informatie en het voorkomen van het abusievelijk openbaar worden van patiënt informatie.

 

Cloud Computing & Zorg

De zorgsector is als geen andere sector een enorm digitaal informatie netwerk, met enerzijds ICT systemen tussen organisaties (transmurale koppelingen) en leveranciers (SaaS) en anderzijds mobiele en flexibele toegang tot de ICT systemen vanuit de zorg medewerkers, die in toenemende mate in de “online” wereld leven (generatie-Y).

Deze behoefte aan een “open” ICT architectuur geeft een spanningsveld met zaken als beveiliging en beschikbaarheid. Cloud technologie kan de zorgsector helpen door applicaties en data centraal via een gecontroleerde “voordeur” te faciliteren aan de mobiele en flexibele “consumenten”, terwijl via de “achterdeur” gecontroleerde en beveiligde koppelingen gemaakt kunnen worden met applicatie leveranciers (SaaS) en transmurale partners.

 

Sourcing & Zorg

De zorgsector groeit grillig en veranderd snel. Door deze continue veranderingen is het voor zorg organisaties een enorme uitdaging om haar medewerkers optimaal te ondersteunen.

Juist door het strategisch uitbesteden (Co-Sourcing) van non-zorg domeinen, zoals het complexe domein van de ICT-infrastructuur, kan een zorginstelling zich gaan focussen op het faciliteren van de ICT aan de gebruikers en het optimaliseren van de vraag aan applicaties. Hierbij is het essentieel dat deze facilitaire rol binnen de eigen organisatie wordt ingevuld, teneinde de afstand tot de gebruikersgroepen zo klein mogelijk te maken (customer intimacy).

Geïnspireerd en benieuwd wat
CAM voor u kan betekenen?

Wilt u in een persoonlijk gesprek van ongeveer 60 minuten onze visie horen?

Dan kunt u via de onderstaande button een boodschap achterlaten.

U kunt ook gewoon bellen met 030-6005030.

Neem contact op

knp_cam