Vrienden van CAM

 

Het-Beter_Boek

Het BeterBoek
Wij nemen deel aan het maatschappelijk zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het Ziekenhuis St. Jansdal. Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in dit ziekenhuis gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau  uitgereikt!

 

 

Vrienden-Jeroen-Bosch-Ziekenhuis

Stichting Vrienden JBZ
Dankzij de steun van heel veel Vrienden hebben we al belangrijke projecten kunnen verwezenlijken. Maar we kunnen nog veel meer doen om het ziekenhuis comfortabel te maken. Dat is in het belang van ons allemaal. Daarvoor hebben we ook uw steun nodig. Word daarom Vriend van het Jeroen Bosch Ziekenhuis!

 

 

logo-vriendenvanisalaStichting Vrienden van Isala
De Vrienden zetten zich met hart en ziel in om – samen met afdelingen binnen Isala, ambassadeurs en donateurs – extra voorzieningen te realiseren. Helaas kunnen niet al deze voorzieningen worden gefinancierd uit het gewone ziekenhuisbudget. Dat is waar wij, de Vrienden van Isala, om de hoek komen kijken. Lees meer over onze projecten.

 

 

logo_VriendenvanMeanderStichting Vrienden van Meander
De stichting Vrienden Meander Medisch Centrum is een onafhankelijke stichting die zich vol enthousiasme inzet voor het werven van gelden. Als je in het ziekenhuis komt, wil je liefst de beste medische zorg. Dát biedt Meander Medisch Centrum u!

 

 

gemivaZakenvrienden van Gemiva
Hét netwerk met winst voor mensen. Dit is het motto van de Zakenvrienden van Gemiva, de business-to-businessclub van de Gemiva-SVG Groep. De club bestaat uit een groep beslissers van ondernemingen. Vanuit en maatschappelijke betrokkenheid willen zij bijdragen aan de kwaliteit van leven van de cliënten van de Gemiva-SVG Groep.

 

 

KikaCharly Foundation
De Charly Foundation heeft € 25.000 ingezameld voor KiKa. De Charly Foundation is een stichting die opgericht is door de bedrijven COMPAREX, Agile Software en InfraControl en als doel heeft om projecten met een sociaal-maatschappelijk karakter te initiëren of (financieel) te ondersteunen.

 

 

voedselbankVoedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

 

 

Team-NanoekTeam-Nanoek
Als ouders van een 12 jarige dochter met een ongeneeslijke stofwisselingziekte zetten wij ons in om meer bekendheid te geven aan deze ziekten. Zo doen we mee aan de stofwisseltour, ook in 2015. Ons doel:  meer bekendheid, onderzoek en liefst genezing van stofwisselingsziekten. Lees meer over onze inzet en motivatie onder Team Nanoek en Nanoek.

 

 

VriendenStJansdalStichting Vrienden van St Jansdal
De Stichting Vrienden van het St Jansdal ondersteunt met de opbrengst van donaties en giften extra voorzieningen voor de patiënten in het ziekenhuis St Jansdal. Het gaat om projecten die buiten het reguliere budget van het ziekenhuis zelf vallen. Daar waar het ziekenhuis zelf garant staat voor de primaire zorg, voegen de voorzieningen die door de Vrienden financieel ondersteund worden een extra dimensie toe.

 

 

jeroen_bosch

Alpe d’HuZes 2016
CAM is de sponsor van het 10 dreamteam van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De zorg voor de patiënt stopt uiteraard niet bij de drempel van het ziekenhuis. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis besteedt daarom veel aandacht aan een goede samenwerking met andere hulpverleners en organisaties in de gezondheidszorg.

 

 

vriendenjkz-logo_1Stichting Vrienden van het Juliana Ziekenhuis
Stichting Vrienden van het JKZ heeft als doel het verblijf van de kinderen in het Juliana KinderZiekenhuis te veraangenamen. Om dit te bereiken organiseren wij diverse (grootschalige) projecten en events waarmee geld of materiaal in natura geworven wordt.

 

 

blok_hagavrienden_cd1Hagavrienden
Stichting Vrienden HagaZiekenhuis zet zich in voor het bijeenbrengen van gelden door donaties en sponsoring. Dit doet zij voor alle locaties van het HagaZiekenhuis. Met deze gelden – uw donatie – worden projecten gerealiseerd die de patiënten van het HagaZiekenhuis ten goede komen. De projecten verbeteren het welzijn en maken het verblijf prettiger.

Stichting Vrienden van Tergooi
De medewerkers van Tergooi stellen alles in het werk om het verblijf in het ziekenhuis zo plezierig mogelijk te maken. De Stichting Vrienden van Tergooi helpt het ziekenhuis om een aantal belangrijke voorzieningen te realiseren die niet uit het zorgbudget betaald kunnen worden maar wel bijdragen aan een plezierig verblijf.

Geïnspireerd en benieuwd wat
CAM voor u kan betekenen?

Neem contact op

knp_cam