MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Cam IT Solutions

Lekker werken met elkaar, voor en met onze relaties. Respectvol voor elkaar. Blijven leren en jezelf blijven ontwikkelen. Zoveel mogelijk bewust handelen, zodat we het milieu ontzien en de maatschappij vooruit helpen. Dat is in het kort het MVO-beleid van Cam IT Solutions.

 

Hartstichting_banner_klein

Maatschappelijk betrokken en gericht op de toekomst, daar voelen we ons goed bij. Niet verwonderlijk dus dat de focus van CAM op de zorgsector ligt. Met onze oplossingen maken we hierin écht het verschil. Dat begint met efficiënte processen en een optimale beschikbaarheid van data en systemen. En dat draagt bij aan een betere gezondheidszorg en hogere tevredenheid van zorgafnemers.

People, Planet en Profit

De bekende 3 P’s, waar veel wollige verhalen over zijn geschreven. Niet bij CAM. Wij staan met beide benen op de grond en zo kijken we ook naar MVO. Wat is haalbaar, relevant en wenselijk? En hoe gaan we hiermee om binnen onze organisatie? Het begint (en eindigt) altijd met het centraal stellen van de mens; medewerkers, klanten, leveranciers en overige stakeholders.

 

Onze footprint is belangrijk

We scheiden ons afval, gebruiken we FCS-papier, hebben we energiezuinige verlichting en medewerkers kunnen ook werken vanuit huis . Belangrijk is onze rol als beïnvloeder in de gehele keten. Wij werken proactief aan het verminderen van de footprint van relaties. We zorgen voor oplossingen en optimale beschikbaarheid van data applicaties. Daarmee dragen we bij aan minder woon-werkverkeer en een lagere CO2-uitstoot. Hetzelfde geldt voor technische oplossingen op het gebied van consolidatie en virtualisatie, die leiden tot minder stroomverbruik.

Bij CAM werken we volgens standaard procedures en geldende kwaliteitseisen. We zijn ISO 9001 en ISO 27000(Q1-2016) gecertificeerd. Ook de CAMCUBE voldoet aan de milieunorm van deze tijd; centraal, gevirtualiseerd, optimaal gemanaged en energiezuinig. We opereren vanuit één van de groenste datacentra van Nederland; EvoSwitch te Haarlem.

 

Actief betrokken

Goede cijfers zijn cruciaal voor continuïteit. Maar normen en waarden zijn net zo belangrijk. Denk aan een respectvolle omgang met mens, milieu en maatschappij. Wij willen actief betrokken zijn bij onze klanten, medewerkers en partners en steunen daarom diverse goede doelen. Dat verwachten we ook van onze medewerkers. Daarom stellen wij een persoonlijk budget hiervoor beschikbaar. Tot slot bieden wij medewerkers tijd en mogelijkheden tot zelfontplooiing en verdere ontwikkeling. Er is veel aandacht voor trainingen en certificeringen. Voorop lopen in (technische) kennis is een speerpunt van CAM en dus ook voor onze medewerkers.

 

Geïnspireerd en benieuwd wat
CAM voor u kan betekenen?

Neem contact op

knp_cam